0 800 30 30 50
УКР ENG
 
 
 
Asvio Bank on Facebook
Asvio Bank on Instagram
 
  • заплачу: грн


  отримаю: грн
 

ПОСЛУГИ ДЛЯ ВАШОГО БІЗНЕСУ

asvio bank

Активна професійна діяльність АТ «АСВІО БАНК» на фондовому ринку є одним з важливіших напрямків розвитку бізнесу.

АТ "АСВІО БАНК" має ліцензії Національної (Державної) комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку, а саме:

АТ "АСВІО БАНК" є членом Професійної асоціації ринків капіталу та деривативів (ПАРД).

Банк за дорученням клієнтів надає послуги з торгівлі цінними паперами, а саме:

 • брокерські операції з цінними паперами українських емітентів, включаючи операції з ОВДП та надає клієнтам аналітичну інформацію.

АТ "АСВІО БАНК" пропонує повний перелік депозитарних послуг:

 • відкриття і обслуговування рахунків в цінних паперах;
 • облік цінних паперів (прав на цінні папери) на рахунках в ціних паперах;
 • облікові операції з цінними паперами (списання, зарахування, блокування, розблокування, переказ);
 • обслуговування інститутів спільного інвестування;
 • обслуговування емітентів цінних паперів;
 • інформаційні послуги (надання виписок, довідок, повідомлень);
 • консультаційні послуги з питань обліку цінних паперів, депозитарної діяльності;
 • надання інших депозитарних послуг, передбачені чинним законодавством України.

Додаткову інформацію, а також відповіді на питання можна отримати у фахівців Управління з торгівлі цінними паперами та Управління депозитарної діяльності  АТ " АСВІО БАНК»: тел. 0 800 30 30 50.