0 800 30 30 50
УКР ENG
 
 
 
Asvio Bank on Facebook
Asvio Bank on Instagram
 
   • заплачу: грн


    отримаю: грн
 
novosti

Новини

4 квітня 2011року відбулись чергові загальні збори акціонерів ПАТ «АСВІО БАНК»

05.04.2011 15:18

4 квітня 2011року відбулись чергові загальні збори акціонерів ПАТ «АСВІО БАНК»

Були розглянуті і затверджені:

  • Звіт Правління Банку про результати фінансово – господарської діяльності Банку в 2010 році. Визначені основні напрями діяльності Банку на 2011 рік.;
  • Звіт Спостережної Ради про результати фінансово – господарської діяльності Банку в 2010 році.;
  • Висновки ревізійної комісії Банку про результати перевірки фінансово – господарської діяльності Банку в 2010 році;
  • Висновок про аудит річної фінансової звітності Банку за 2010 рік;
  • Річний звіт та Баланс ПАО «АСВІО БАНК» за 2010 рік.

Визначено порядок розподілу прибутку ПАО «АСВІО БАНК» за 2010 рік. Прийнято рішення - 100% прибутку за 2010 рік і нерозподілений прибуток за 2009 рік направити в резервний фонд Банку.

Прийнято рішення про зміну форми існування акцій ПАТ «АСВІО БАНК» з документарної у бездокументарну (дематеріалізація випуску акцій).

За результатами зборів 05.04.2011 року всім акціонерам банку направлені письмові повідомлення про де матеріалізацію випуску акцій, також інформація опублікована в газеті «Бюлетень. Цінні папери України».

Назад