0 800 30 30 50
УКР ENG
 
 
 
Asvio Bank on Facebook
Asvio Bank on Instagram
 
   • заплачу: грн


    отримаю: грн
 

Доступний кредит 5-7-9%

Доступні кредити 5-7-9%

Програма реалізується за підтримки Президента та Уряду України через Фонд розвитку підприємництва.

В рамках продукту «Кредитування суб’єктів господарювання (мале та середнє підприємництво) за програмою 5-7-9%» АТ «АСВІО БАНК» пропонує фінансування діючому та новому бізнесу на такі цілі:

1. Фінансування Інвестиційного проекту, пов’язаного із провадженням господарської діяльності суб’єкта підприємництва та рефінансування кредитної заборгованості, а саме:

  • придбання та/або модернізацію основних засобів, за винятком придбання транспортних засобів (крім тих, що будуть використовуватись в комерційних та виробничих цілях);
  • придбання нежитлової нерухомості та/або земельних ділянок з метою здійснення суб’єктом підприємництва господарської діяльності без права передачі такої нерухомості в платне або безоплатне користування третім особам;
  • здійснення будівництва, реконструкції, ремонту в приміщеннях, у яких суб’єкт підприємництва провадить основну господарську діяльність (крім офісних приміщень), які на праві власності або користування йому належать;
  • придбання об’єктів права інтелектуальної власності, за договорами комерційної концесії (франчайзингу), пов’язаних із реалізацією суб’єктом підприємництва інвестиційного проекту;
  • фінансування оборотного капіталу, коли необхідність у такому оборотному капіталі є невід’ємною частиною витрат на інвестиційний проект, обсягом не більше ніж 25 відсотків вартості проекту, що фінансується за рахунок кредитних коштів.

2. Запобігання виникненню та поширенню короновірусної хвороби COVID-19, а також для запобігання та подолання її наслідків, у тому числі від встановленого Кабінетом Міністрів України карантину та обмежувальних заходів, пов'язаних з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2*:

  • інвестиційні цілі, пов’язані із провадженням господарської діяльності з виробництва лікарських засобів та/або медичних виробів та/або медичного обладнання, та рефінансування заборгованості суб’єкта підприємництва за кредитами, наданими  на зазначені цілі;
  • фінансування оборотного капіталу суб’єкта підприємництва;

3. Рефінансування існуючої заборгованості суб’єкта підприємництва за кредитом (-ми) в банках України*.

* Антикризовий пакет (ціль 2 та 3 ) підтримки бізнесу запроваджено на час проведення карантину або обмежувальних заходів та протягом 90 днів з дня його (їх) скасування.

Цільова аудиторія

Суб’єкти малого, у тому числі мікропідприємництва, малого та середнього підприємництва, річний дохід якого від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10, 2 та 20 млн. євро, визначену за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком, що діяв на останній день звітного періоду. 

Критерії прийнятності суб’єктів малого та середнього підприємництва для участі у Програмі

Вид кредиту

Кредит;

Відновлювальна/невідновлювальна кредитна лінія;

Овердрафт.  

Термін кредиту

5 років – інвестиційні цілі, рефінансування;

3 роки – фінансування оборотного капіталу. 

Валюта кредиту

Гривня

Процентна ставка

від 7% до 5% - для Позичальників з розміром річного  доходу від господарської діяльності від 0 до 50 млн. грн.

від 9% до 5% -  для Позичальників з розміром річного  доходу від господарської діяльності більше 50 млн. грн.

3%  - для Позичальників, яким надаються кредити на цілі: запобігання виникненню та поширенню короновірусної хвороби COVID-19 та рефінансування існуючої заборгованості.

Разові комісії 

1% від суми кредиту

Сума кредиту

Мінімальна – не передбачено

Максимальна – 50 000 000 гривень 

Обмеження щодо ліміту державної допомоги – суб’єкт підприємництва сумарно з учасниками групи пов’язаних контрагентів за три календарних роки можуть отримати державну допомогу, що не перевищує суму, еквівалентну 200 000 євро.

Забезпечення по кредиту

Об’єкти нерухомості (житлова нерухомість, комерційна нерухомість, земельні ділянки);

Транспортні засоби (легкові автомобілі, вантажні автомобілі, спецтехніка);

Обладнання.

Додатково: порука фізичної та/або юридичної особи.

Обмеження - не приймаються у заставу майнові права за договором банківського вкладу.

Умови погашення кредиту

Рівними частинами або згідно графіка погашення

Відстрочка платежу щодо повернення кредиту (його частини) не більше ніж до 31 грудня 2021 року.

Умови погашення процентів

Щомісячно

Переглянути тарифи

З порядком оформлення кредиту Ви можете ознайомитися тут...