0 800 30 30 50
УКР ENG
 
 
 
Asvio Bank on Facebook
Asvio Bank on Instagram
 
  • заплачу: грн


  отримаю: грн
 

Фінансовий моніторинг

asvio bank

Місія АТ "АСВІО БАНК" - бути надійним партнером для наших клієнтів, відповідально надаючи фінансові послуги. Відповідно до цієї мети, АТ "АСВІО БАНК" дотримується власної Політики з питань протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення, яка спрямована на захист наших клієнтів від ризиків відмивання коштів, фінансування тероризму та інших фінансових злочинів та розроблена відповідно до вимог:

 • Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III (із змінами та доповненнями);
 • Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06 грудня 2019 року № 361-IX (із змінами та доповненнями);
 • Закону України "Про санкції";
 • Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого Постановою Правління НБУ від 19 травня 2020 року №65 (із змінами та доповненнями).

АТ "АСВІО БАНК" постійно оцінює ефективність   існуючих політик, процедур та технологій та, за необхідності, оновлює їх з урахуванням мінливого середовища.

Під час визначення свого ризик-апетиту Банк встановлює наступні заборони/обмеження у своїй діяльності, враховуючи їх неприйнятний для Банку ризик:

 1. Банк не відкриває та не веде анонімні (номерні) рахунки;
 2. Банк не встановлює кореспондентські відносини з банками-оболонками, а також з банками та іншими фінансовими установами - нерезидентами, щодо яких відомо, що вони підтримують кореспондентські відносини з банками-оболонками;
 3. Банк не встановлює ділові відносини з компаніями - оболонками;
 4. Банк не надає послуг з випуску електронних грошей та не встановлює ділові відносини з розповсюджувачами (агентами) електронних грошей;
 5. Банк встановлює ділові відносини з суб’єктами грального бізнесу лише за умови, що така діяльність відповідає вимогам законодавства України;
 6. Банк не встановлює ділові відносини (за винятком випадків, передбачених резолюціями Ради Безпеки ООН) та не проводить видаткові фінансові операції, не надає послуги прямо або опосередковано з клієнтами, які є:
 • особами та/або організаціями, яких включено до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції;
 • особами та/або організаціями, які діють від імені та за дорученням осіб та/або організацій, яких включено до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції;
 • особами та/або організаціями, якими прямо або опосередковано володіють чи кінцевими бенефіціарними власниками яких є особи та/або організації, яких включено до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції;
 • контрагентом фінансової операції або фінансовою установою, яка забезпечує здійснення фінансової операції, є особа, що належить до зазначених у цьому пункті, і Банку стало про це відомо під час надання послуги/виконання операції.
 1. Банк відмовляється від встановлення (підтримання) ділових відносин/відмовляє клієнту у відкритті рахунка (обслуговуванні), у тому числі шляхом розірвання ділових відносин, закриття рахунка/відмовляється  від проведення фінансової операції у разі:
 • якщо здійснення ідентифікації та/або верифікації клієнта, а також встановлення даних, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників, є неможливим або якщо у Банку виникає сумнів стосовно того, що особа виступає від власного імені;
 • встановлення клієнту неприйнятно високого ризику або ненадання клієнтом необхідних для здійснення належної перевірки клієнта документів чи відомостей;
 • подання клієнтом чи його представником Банку недостовірної інформації або подання інформації з метою введення в оману Банку;
 • виявлення, що Банк або інша фінансова установа, з якою встановлені кореспондентські відносини, є банком-оболонкою та/або підтримує кореспондентські відносини з банком-оболонкою;
 • якщо здійснення ідентифікації особи, від імені або в інтересах якої проводиться фінансова операція, та встановлення її кінцевого бенефіціарного власника або вигодоодержувача (вигодонабувача) за фінансовою операцією є неможливим;
 1. Банк не здійснює переказ коштів у разі відсутності обов’язкової інформації, якою повинна супроводжуватися фінансова операція з переказу коштів.

За допомогою нижчезазначеної форми Ви можете повідомити про випадки порушення або можливого порушення вимог законодавства у сфері протидії відмивання коштів/ фінансування тероризму клієнтами, бізнес-партнерами чи співробітниками АТ "АСВІО БАНК". 

Заповніть поля форми та натисніть «Відправити». Ваша інформація буде відправлена на розгляд відповідним керівникам Банку.

Повідомлення про порушення:
 
За яких обставин (засобів) виявлені фінансові операції*

Детальна інформація про операцію(ії)*:

 
Наявні ознаки Відмивання коштів/фінансування тероризму*
 
Одержувачем Вашого повідомлення за Вашим рішенням може бути*

Якщо відповідь, «Ні»*:

Додайте документи, що можуть свідчити про порушення (це можуть бути копії листів, виписки щодо руху коштів, платіжні документи, договори, фото або відео матеріали, або будь-яка інша інформація, яка може підтвердити ваші підозри)**

 
captcha
 

* всі поля помічені зірочкою обов'язкові до заповнення

** Надана вами інформація та документи набувають статусу інформації з обмеженим доступом. Банк забезпечує захист персональних даних осіб, яких стосується повідомлення про порушення.

Заповнюючи цю форму ви погоджуєтесь на наші правила конфіденційності.